Skład osobowy Poradni

dr hab. Katarzyna Antosik, kierownik Poradni

dr hab. Katarzyna Antosik, profesor UPH

absolwentka studiów na Wydziale Technologii Żywności (kierunek Technologia Żywności i Żywienie człowieka) oraz na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW (Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne) w Warszawie. Specjalista w zakresie przetwórstwa żywności oraz poradnictwa żywieniowego i dietetycznego. Certyfikowany trycholog. Ukończone liczne kursy i szkolenia z zakresu technik genetycznych, analizy żywności oraz aspektów praktycznych w poradnictwie dietetycznym (m.in. żywienie w onkologii, prowadzenie dietetyczne pacjenta z cukrzycą, żywienie osób aktywnych, żywienie dzieci i osób starszych). Doradca żywieniowy Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków. Członek Towarzystwa Nauk Żywieniowych oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk o Zdrowiu, UPH w Siedlcach. Koordynator kierunku dietetyka, członek Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Rady Dyscypliny oraz Wydziałowej Komisji Programowej Kierunku Dietetyka, a od grudnia 2019 r. zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu.

 mgr Milena Kobylińska, dietetyk

mgr inż. Milena Kobylińska
dietetyk ze specjalnością dietetyki klinicznej, asystent badawczo-dydaktyczny w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Ukończyła studia m.in. na kierunku dietetyka, zdrowie publiczne, bioinżynieria produkcji żywności. Obecnie doktorantka Wydziału Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków. Swoją wiedzę stale pogłębia uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych (krajowych i międzynarodowych), na których występuje również jako prelegent. Autorka i współautorka publikacji naukowych. Prywatnie uwielbia dobre jedzenie, inspirujące podróże, pyszną kawę oraz ludzi z poczuciem humoru.

 mgr Agnieszka Decyk, dietetyk

mgr inż. Agnieszka Decyk
dietetyk, technolog żywności i żywienia, asystent dydaktyczny w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Organizatorka różnych szkoleń i prelekcji o tematyce żywieniowej. Specjalista w zakresie leczenia nadwagi i otyłości, zawodowo zajmuje się również prowadzeniem dzieci autystycznych. Pasjonatka zdrowego żywienia, która dużo czasu poświęca na pogłębianiu wiedzy z dziedziny dietetyki uczestnicząc w kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Autorka i współautorka publikacji naukowych. W swojej praktyce nie boi się nowatorskiego podejścia do diety. Dietetyka to dla niej pasja i styl życia.

mgr Katarzyna Kurowska, dietetyk

mgr Katarzyna Kurowska

dietetyk, asystent badawczo – dydaktyczny w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Autorka i współautorka publikacji naukowych w dziedzinie żywienia człowieka i dietetyki. Uczestniczka licznych konferencji krajowych oraz międzynarodowych, na których występuje również jako prelegent. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z osobami borykającymi się m.in. z otyłością, hiperlipidemią, zespołem metabolicznym i innymi chorobami cywilizacyjnymi oraz przewlekłymi, w których żywienie odgrywa kluczową rolę. Jej głównym założeniem w pracy z pacjentem jest trwałe ukształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez indywidualne podejście, uwzględniające stan zdrowia, specyficzne potrzeby, cele, preferencje żywieniowe czy też możliwości finansowe. W kuchni kieruje się zasadą – szybko, smacznie i zdrowo!